ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Programy

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

POMOSTY DO KARIERY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku od 2017r. realizuje w partnerstwie z Instytutem Badawczo - Szkoleniowym Sp. z o.o. w Olsztynie projekt „Pomosty do kariery”, współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 15 – 64 lat, osoby bezrobotne z III profilu, osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Gminy Ełk.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia, nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Działania podejmowane w projekcie wykorzystują innowacyjne i kompleksowe formy wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty”, nastawione na „oddolne” działania uczestników (mini – projekty), wynikające z rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych.

Projekt zakłada:
- szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników
- warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”
- mini granty (środki finansowe) na realizację działań w środowisku lokalnym
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- coaching w zakresie budowania kapitału społecznego UP
- wsparcie psychologiczne
- warsztaty aktywizacji zawodowej
- warsztaty z udziałem autoprezentacji z udziałem pracodawcy
- szkolenia zawodowe.

Zajęcia warsztatowe „Metodą Pomosty” z 3 grupami (28 osób w grupach) prowadzą pracownicy socjalni: Marzanna Ratyńska i Marta Waszkiewicz.

Obecnie zajęcia prowadzone są w trzech grupach:
1. Świetlica wiejska w Kałęczynach (9 uczestników),
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Ełckiej (10 uczestników),
3. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach (9 uczestników).

Zajęcia kolejnej grupy bezrobotnych będą odbywały się w świetlicy wiejskiej w Mostołtach.

Każda grupa realizuje działania w środowisku lokalnym w ramach mini grantu:
1. Uczestnicy w Nowej Wsi Ełckiej odnawiają pomieszczenie w Gminnej Bibliotece Publicznej, w tym tworzą ścianę magnetyczno – tablicową. Zaplanowane jest też spotkanie wielkanocne dla dzieci w miejscowej szkole (spotkanie będzie między innymi prowadzone przez animatora. Dodatkową atrakcją będą upominki oraz poczęstunek dla dzieci).
2. Uczestnicy w Kałęczynach planują wyjazd do Teatru Lalek w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na wycieczkę pojadą uczestnicy i ich dzieci oraz członkowie ich rodzin mieszkający na terenie gminy Ełk.
3. Uczestnicy w Stradunach odnawiają pomieszczenie w Centrum Kultury Gminy Ełk, malują półki, w tym tworzą ścianę magnetyczno - tablicową. Planują też wziąć udział w Dniu Kobiet organizowanym przez Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach. Dla przybyłych Pań przygotowują loterię z własnoręcznie wykonanych upominków. Planowany jest również poczęstunek dla gości.

Należy też wspomnieć, że w ramach projektu realizowane są zajęcia warsztatowe z rękodzieła i decoupage w każdej grupie. Uczestnicy projektu oraz osoby wspomagające własnoręcznie wykonują między innymi: ozdoby wielkanocne, koszyki z decoupage.
Ponadto, wykonane prace będą wyeksponowane na wystawie w Świetlicy wiejskiej w Kałęczynach.

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców gminy Ełk tą formą wsparcia, niebawem rozpocznie się rekrutacja do kolejnej edycji projektu pn.:„Twoja Mapa Aktywności”.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku ul. Kościuszki 28 A, II piętro, pokój 21 lub 24.

 

Programy

Pomosty do kariery, potencjał jest w nas POMOSTY DO KARIERY „POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl