ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Pomoc Społeczna

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Na konferencji w dniu 28.11.2019 r. Instytut Badawczo - Szkoleniowym Sp. z o.o.
w Olsztynie złożył podziękowanie za wieloletnią współpracę na rzecz osób zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku. Podziękowania imienne otrzymała również kadra, bezpośrednio zaangażowana w działania projektowe: Barbara Danilewicz, Marzanna Ratyńska, Marta Waszkiewicz i Barbara Micewicz.
Od 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, realizuje w partnerstwie z Instytutem Badawczo - Szkoleniowym sp. z o.o. w Olsztynie innowacyjne projekty pn. „Pomosty do kariery”, „Twoja Mapa Aktywności”, „Wspólnie Silni” współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 15 – 64 lat, osoby bezrobotne z III profilu, bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Gminy Ełk. W projektach, zostało zrekrutowanych łącznie 125 mieszkańców z 28 miejscowości gminy, tj. ze: Stradun, Nowej Wsi Ełckiej, Przykopki, Bajtkowa, Mostołt, Sajz, Chojniaka, Piasków, Pistek, Maleczewa, Regla, Regielnicy, Kałęczyn, Mrozów Wielkich, Ruskiej Wsi, Borek, Rymek, Legi, Chełch, Białojan, Tracz, Miluk, Krokoci, Płociczna, Oracz, Wityn, Zded i Ciż. Zajęcia prowadzone były w świetlicach wiejskich, Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia, nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej było zasadniczym celem projektu.

Założenia projektowe:
- szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników
- warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”
- mini granty (środki finansowe) na realizację działań w środowisku lokalnym
- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- coaching w zakresie budowania kapitału społecznego UP
- wsparcie psychologiczne
- warsztaty aktywizacji zawodowej
- warsztaty z udziałem autoprezentacji z udziałem pracodawcy
- szkolenia zawodowe.

Podczas podejmowanych działań wykorzystano innowacyjne i kompleksowe formy wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty”, nastawione na „oddolne” działania uczestników (mini – projekty), wynikające z rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych. Każda grupa realizowała działania w środowisku lokalnym w ramach mini grantu: uczestnicy w Nowej Wsi Ełckiej i w Centrum Kultury Gminy Ełk odnawiali pomieszczenie w Gminnej Bibliotece Publicznej. W Kałęczynach była wystawa przygotowanych stroików świątecznych oraz wyjazd do Teatru Lalek w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie. Ponadto, był współorganizowany Dzień Kobiet. Należy też wspomnieć, że w ramach projektu realizowane były zajęcia warsztatowe z rękodzieła i decoupage, I pomocy przedmedycznej i wiele innych.

Barbara Danilewicz
Zastępca kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Pomoc Społeczna

Serdecznie zapraszamy na otwarcie Klubu Senior+ w Kałęczynach 29 lutego 2020 r. Podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Sprawozdania
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl