ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

1 lutego 2021 r. rusza nabór wniosków o świadczenia wychowawcze (500+)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ełk

od 1 lutego 2021 r. rozpocznie się kolejną edycja przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze popularnie nazywane świadczeniem 500+.

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wniosek będzie można złożyć już w lutym br. pod warunkiem, że zrobimy to elektronicznie natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od kwietnia 2021 r. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu 2021 r.

Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apelujemy do Państwa, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku.

               Zestawienie terminów wnioskowania o świadczenie wychowawcze:

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:


do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalanie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.;

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021 r.;

od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.;

od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:

 Przypominamy, że świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Należy również pamiętać, że wniosek o 500+ składa się raz w roku. Świadczenie przyznawane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Świadczenia Rodzinne

1 lutego 2021 r. rusza nabór wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) Terminy składania wniosków o świadczenia DOBRY START - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2020/2021
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl