ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Programy

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

„POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku został zaproszony do realizacji projektu „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o w Olsztynie.
Uczestnicy projektu to młodzi ludzie w wieku 15-24 lat pozostający minimum 2 lata poza systemem edukacji i/lub w sumie minimum 2 lata poza rynkiem pracy, mieszkający na terenie gminy Ełk.
Zajęcia odbywały się w formie 9 spotkań weekendowych w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie, stacjonarnych i wyjazdowych.
W ramach mini projektów młodzież wykonała mapę z najciekawszymi miejscami na terenie Gminy Ełk oraz stworzyła kabaret pod nazwą „Młodzi Niepokorni”.
Podczas festynu w Siedliskach 24.08.2013r oraz Gminnych Dożynkach w Woszczelach 15.09.2013r kabaret przedstawił „Zemstę inaczej”. Aktywność młodzieży została doceniona przez lokalne środowiska, „Młodzi Niepokorni” otrzymali zaproszenie do zaprezentowania się społecznościom lokalnym.

Opiekunami młodzieży były: Marzanna Ratyńska, Marta Waszkiewicz.

GALERIA

Programy

POMOSTY DO KARIERY „POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR” Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Ełk na lata 2012-2014
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl