ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Programy

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Pomosty do kariery, potencjał jest w nas

Instytut Badawczo- Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie w porozumieniu
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku realizuje na terenie Gminy Ełk projekt „Pomosty do kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.
Projekt zakłada:
-szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników,
-warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”,
-mini granty (środki finansowe) na realizację działań w środowisku lokalnym,
-trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- coaching w zakresie budowania kapitału społecznego UP,
- wsparcie psychologiczne,
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
-warsztaty z udziałem autoprezentacji z udziałem pracodawcy.

Zajęcia warsztatowe „Metodą Pomosty” prowadzone są w świetlicach gminnych, Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach oraz Bibliotece Gminnej w Nowej Wsi Ełckiej.
Warsztaty prowadzone są w 5 grupach, bierze w nich udział łącznie 51 osób.
Opiekunami grup są pracownicy socjalni:
P. Marzanna Ratyńska i P. Marta Waszkiewicz.
Każda grupa realizuje działania w środowisku lokalnym w ramach mini grantu:

1. Uczestnicy projektu z Nowej Wsi Eł. odnowili pomieszczenie w Bibliotece, w tym została
utworzona ściana magnetyczno – tablicowa. Zorganizowali też wspólnie ze Szkołą
Podstawową w Nowej Wsi Eł. spotkanie wielkanocne dla dzieci (spotkanie odbyło się
w budynku szkoły, gdzie uczniowie przygotowali przedstawienie nawiązujące do świąt, były też zajęcia prowadzone przez animatora, upominki oraz poczęstunek dla dzieci).
Zdjęcia
2. Uczestnicy z pierwszej grupy Kałęczyny, ich dzieci oraz członkowie rodzin
i znajomych mieszkających na terenie Gminy Ełk pojechali do Teatru Lalek w Łomży
i Muzeum Przyrody w Drozdowie. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektu oraz
osoby wspomagające własnoręcznie wykonywali ozdoby wielkanocne, kwiatki, bransoletki
i inne ozdoby, które wystawiono na ostatnich zajęciach w miejscowej świetlicy.
Zdjęcia


3. Uczestnicy ze Stradun odnowili pomieszczenie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą
w Stradunach : pomalowali półki, w tym utworzyli ścianę magnetyczno- tablicową.
Wzięli też udział w Dniu Kobiet organizowanym przez Centrum Kultury. Na ten cel
przygotowali z pomocą uczestników z Grup w Nowej Wsi Eł. oraz Kałęczynach
własnoręcznie wykonane upominki dla przybyłych Pań, a także przygotowali poczęstunek
dla przybyłych gości.
Zdjęcia4. Uczestnicy z Grupy Mostołty włączyli się w organizację ogniska integracyjnego z okazji
Dnia Dziecka oraz Dnia Matki. Dzieci zabawiał animator, było malowanie twarzy, ognisko,
grill oraz poczęstunek przygotowany przez uczestników i mieszkańców. Ponadto
uczestnicy mieli zajęcia kulinarne, kosmetyczne oraz z rękodzieła.
Zdjęcia
5. Uczestnicy z drugiej grupy Kałęczyny, ich dzieci oraz członkowie ich rodzin i znajomych
mieszkających na terenie Gminy Ełk pojechali do Galindii oraz ZOO SAFARII
w Okrągłym. Uczestnicy projektu mieli też zajęcia kosmetyczne oraz z rękodzieła, a także
wzięli czynny udział w Festynie Rodzinnym organizowanym przez
miejscową Świetlicę w dniu 22.06.2018r.

Zdjęcia
|
W ramach projektu wszystkie grupy realizowały zajęcia warsztatowe z rękodzieła
i decoupage.

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców Gminy tą formą wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku rozpoczął rekrutację do edycji projektu p.t. „Twoja Mapa Aktywności” realizowanego również przez Instytut Badawczo- Szkoleniowy w Olsztynie we współpracy z tutejszym Ośrodkiem.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku ul. Kościuszki 28 A , II piętro, pokój 21 lub 24.

Programy..

Pomosty do kariery, potencjał jest w nas POMOSTY DO KARIERY „POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl