ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Programy

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

POMOSTY DO KARIERY

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku został zaproszony do realizacji projektu „Pomosty do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o w Olsztynie.

       Uczestnikami projektu są osoby w wieku 15-64, osoby bezrobotne z III profilu, osoby niepełnosprawne.

       Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

       Zaplanowanie w projekcie działania będą wykorzystywały innowacyjne i kompleksowe formy wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty” nastawione na „oddolne” działania uczestników (mini –projekty) wynikające z rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych.
Projekt zakłada:
-szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników
-warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”
-minigranty (środki finansowe) na realizację działań w środowisku lokalnym
-trening kompetencji i umiejętności społecznych
- coaching w zakresie budowania kapitału społecznego UP
- wsparcie psychologiczne
- warsztaty aktywizacji zawodowej
-warsztaty z udziałem autoprezentacji z udziałem pracodawcy
-szkolenia zawodowe.

       Zajęcia warsztatowe „Metodą Pomosty” poprowadzą pracownicy socjalni: Marzanna Ratyńska i Marta Waszkiewicz.

Programy..

POMOSTY DO KARIERY „POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR” Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Ełk na lata 2012-2014
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl