ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Pomoc Społeczna

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofisr Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021 za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Ełk

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Ełk

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO ,,POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.  dla gminy Ełk

 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań własnych i zleconych za 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 za 2014 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 r. dla gminy Ełk

 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań własnych i zleconych za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 r. dla gminy Ełk

Sprawozdanie z działalności GOPS z wykonania zadań w obszarze integracji społecznej za 2013 r.

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 za 2013 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r.

Sprawozdanie za 2008 r.

Pomoc Społeczna..

Sprawozdania DODATEK MIESZKANIOWY I DODATEK ENERGETYCZNY ,,ZA ŻYCIEM" - sprawdź, jakie uzyskasz wsparcie.
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl