ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 23 lutego 2018 r., jest kolejną edycją akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku. Porad udzielą prokurator, policjanci, socjoterapeuci, pracownicy socjalni i inni specjaliści (budynek Urzędu Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, pokój nr 7 -parter, nr 21 i nr 24 - II piętro.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów są dostępne na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, u pracowników oraz na stronie internetowej jednostki.

Ponadto, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/ Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem umieszczona jest lista podmiotów i organizacji, które udzielają pomocy https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/

Bezpłatne porady również będą udzielane w wielu miejscach w naszym województwie.

 

                                           TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW-(kliknij tutaj)
                                                              19. 02. – 23. 02. 2018 r.
Tydzień zwracający szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
                                    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU
                                                                 (ul. Kościuszki 28A)
Osoby/ rodziny mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów:
 w dniu 19.02.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad będą udzielać pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniach 19.02.2018 r. – 23.02.2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad będą udzielać pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniu 20.02.2018 r. w godz. 10.00 – 15.00 porad będzie udzielać Barbara Jagoda Danilewicz – zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 24- II piętro),
 w dniu 20.02.2018 r. w godz. 15.00 – 18.00– porad będą udzielać pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniu 20.02.2018.r. w godz. 10.00 – 12.00 – porad będzie udzielać Beata Zielińska – pedagog Szkoły Podstawowej w Woszczelach (pokój 07- parter),
 w dniu 21.02.2018 r. w godz. 9.00 - 11.00 – porad udzielać będzie Artur Cuper – pracownik Komendy Powiatowej Policji w Ełku (pokój 07- parter),
 w dniu 23.02.2018 r. w godz. 9.00 – 10.00 – porad będzie udzielać Artur Milewski pracownik Komendy Powiatowej Policji w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniu 23.02.2018 r. w godz. 10.00 - 12.00 – porad będzie udzielać Wojciech Piktel - prokurator Prokuratury Rejonowej w Ełku (pokój 07- parter),

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 619 45 80 bądź w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Kościuszki 28A, pokój 21- II piętro

Porady będą udzielane nieodpłatnie. Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferowanej pomocy.

Ogłoszenia..

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI" W GMINIE EŁK BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl