ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!

    W związku z nadchodzącym okresem zimowym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy Ełk o zgłaszanie miejsc gdzie na terenie naszej gminy przebywają osoby bezdomne.

     W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego od dnia 1 listopada 2018 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.uw.olsztyn.pl dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

     Wielu osobom bezdomnym trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać zimą z oferowanej pomocy, w tym z noclegowni, czy schronisk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku 87 61945 51 /e- mail: gops-elk@elknet.pl/ strona internetowa http://www.gops.elk.pl zakładka KONTAKT.

Komenda Powiatowa Policji w Ełku tel. 87 621 82 00 lub tel. DLA GŁUCHONIEMYCH przy pomocy SMS 692 930 042

Wymienione wyżej instytucje współpracują ze sobą i podejmują wspólne interwencje.

Można także powiadomić Straż Miejską w Ełku 87 610 92 51.

Istnieje również ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, którego wybranie nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego, można go wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

    Ustawa o pomocy społecznej określa, że osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Prosimy o wspólne działania na rzecz wsparcia osób bezdomnych.

Ogłoszenia..

BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!! PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl