ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Punk Konsultacyjny W RAMACH ZADANIA 2 – Wsparcie specjalistyczne, PROJEKTU PN. „ECO ZIT GMINA EŁK”

                                                WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Uprzejmie informujemy, że od 01.05.2021r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku działa Punk Konsultacyjny W RAMACH ZADANIA 2 – Wsparcie specjalistyczne, PROJEKTU PN. „ECO ZIT GMINA EŁK”
( nr Umowy RPWM.11.02.05-28-001/18 ze zm.).


Dyżur będzie pełnić: psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, prawnik wg poniższego harmonogramu:

Specjalista                 Data                    Godzina                          Miejsce konsultacji


Socjoterapeuta       07.05.2021         15.00-19.00                    Dom Kultury Straduny
                                   14.05.2021         15.00-19.00                    Świetlica Mrozy Wielkie
                                   21.05.2021         15.00-19.00                    Biblioteka Nowa Wieś Ełcka
                                   28.05.2021         11.15-13.15                    Świetlica Lega
                                   28.05.2021         15.00-18.00                    Świetlica Rożyńsk

Psycholog                04.05.2021         12.15-17.15                    Świetlica Regiel
                                   06.05.2021         13.00-18.00                    Świetlica Ruska Wieś
                                   07.05.2021          08.00-10.00                   GOPS EŁK p. 40 III piętro
                                   11.05.2021          12.15-17.15                    Biblioteka Nowa Wieś Ełcka
                                   11.05.2021          09.00-14.00                    GOPS EŁK p. 40 III piętro
                                   17.05.2021         13.00-18.00                     Świetlica Rożyńsk
                                   18.05.2021         12.15-17.15                     Świetlica Lega
                                   19.05.2021         13.00-18.00                     Świetlica Ruska Wieś
                                   21.05.2021          09.00-11.00                     GOPS EŁK p. 40 III piętro
                                   24.05.2021          13.00-18.00                     Świetlica Rożyńsk
                                   25.05.2021          12.15-17.15                     Straduny
                                   28.05.2021          08.00-10.00                     GOPS EŁK p. 40 III piętro        
                                   31.05.2021          13.00-18.00                      Świetlica Woszczele

Doradca zawodowy
                                   11.05.2021            16:00- 18:00                   Straduny
                                   18.05.2021            16.00-18.00                    Świetlica Mrozy Wielkie
                                   25.05.2021            16.00-18.00                    Biblioteka Nowa Wieś Ełcka
                                   31.05.2021            16.00-18.00                    Świetlica Lega

Prawnik
                                    10.05.2021           10.15-12.15                     GOPS EŁK p. 40 III piętro
                                    24.05.2021           10.15-12.15                     GOPS EŁK p. 40 III piętro

 
Konsultacje są bezpłatne. Informacje w sprawie konsultacji z w/w specjalistami można uzyskać u pracowników socjalnych pod następującymi nr telefonów: 87 619 45 80 lub 87 619 45 78. Z pomocy specjalistów można skorzystać po uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.

Ogłoszenia..

Punk Konsultacyjny W RAMACH ZADANIA 2 – Wsparcie specjalistyczne, PROJEKTU PN. „ECO ZIT GMINA EŁK” WSPARCIE SPECJALISTYCZNE - PROJEKT ,,ECO ZIT GMINA EŁK" Dnia 2 kwietnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku będzie nieczynny
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl