ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ,,EDYCJA 2019"

                 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (do pobrania)

    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego 2019 r., jest cykliczną ogólnopolską akcją koordynowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Na mocy ustawy z 2003 roku, wskazano potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
    Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą m.in. bezpłatne porady prawne udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku. Porad udzielą prokurator, policjanci, pracownicy socjalni i inni specjaliści (budynek Urzędu Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, pokój nr 7-parter, nr 21 i nr 24-II piętro).

    Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów są dostępne na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, u pracowników oraz na stronie internetowej jednostki.

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW (do pobrania)

   Osoby/ rodziny mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów:

 w dniu 18.02.2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniach 20.02.2019r. – 24.02.2019r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad udzielać będą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniu 20.02.2019r. w godz. 10.00 – 15.00 porad udzielać będzie Pani Barbara Jagoda Danilewicz – zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 24- II piętro)
 w dniu 19.02.2019r. w godz. 15.00 – 18.00– porad udzielać będą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pokój 21- II piętro),
 w dniu 19.02.2019r. w godz. 9.00 - 10.00 porad udzielać będzie Pan Artur Cuper – pracownik Komendy Powiatowej Policji w Ełku (pokój 07- parter),
 w dniu 20.02.2019 r. w godz. 9.00 – 10.00 – porad udzielać będzie Pan Artur Milewski pracownik Komendy Powiatowej Policji w Ełku
 w dniach 18.02.2019r. -22.02.2019r. mieszkańcy z terenu Gminy Ełk mogą też uzyskać pomoc prawną w Prokuraturze Rejonowej w Ełku ul. Piłsudskiego 18 (szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Prokuratury).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 6194580 bądź w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Kościuszki 28A, pokój 21- II piętro

Porady będą udzielane nieodpłatnie. Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferowanej pomocy.

Bezpłatne porady będą udzielane w wielu miejscach w naszym województwie, m.in. w Prokuraturze Rejonowej w Ełku ul. Piłsudskiego 18 tel. (87) 629 11 00.

Ełk, dnia 15.02.2019 r.                                                                      Barbara Danilewicz
                                                                                                              Zastępca kierownika
                                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                Społecznej w Ełku

Ogłoszenia..

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ,,EDYCJA 2019" BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!! PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl