ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI" W GMINIE EŁK

iframe>    25 listopada po raz kolejny rusza kampania „Biała Wstążka”. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Kampania potrwa do 10 grudnia.

Zachęcamy aby w kampanię włączyły się: szkoły, instytucje pomocowe, policja, organizacje pozarządowe, wolontariusze.

Mieszkańcy Gminy Ełk będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w ramach organizowanych „Dni Otwartych” w budynku Urzędu Gminy w Ełku. W instytucjach, szkołach na terenie Gminy Ełk zostaną zamieszczone plakaty upowszechniające akcję.

Kampanie objął patronatem głównym Pan Tomasz Osewski- Wójt Gminy Ełk, zaś patronatem medialnym Radio 5 Ełk.

Kampania „Biała Wstążka” – jest to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

W 1991r. grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie 6 tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążeczkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w 1999r. za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Noszenie białej wstążeczki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

 

Plan podejmowanych działań w ramach Kampanii „Biała Wstążka”


24.11.2017- otwarcie Kampanii

- rozdawanie białych wstążeczek dla mężczyzn,
- dyżur wspierający socjoterapeuty w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 17.00-19.00),
- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00 i 14.00-15.00),

27.11.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00 i 14.00- 15.00),

28.11.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00 i 14.00-15.00),

29.11.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00 i 14.00- 15.00),
- dyżur wspierający asystenta rodziny w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 8.00-10.00),

30.11.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00 i 14.00- 15.00),
- dyżur wspierający asystenta rodziny w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 8.00-10.00),

01.12.2017 „Otwarte Drzwi”

- Seminarium dla mieszkańców Gminy Ełk- prelekcja socjoterapeuty -Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach w godz. 17.00-17.30,
- dyżur wspierający socjoterapeuty w Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach (godz. 17.00-19.00),
- dyżur wspierający socjoterapeuty w Urzędzie Gminy w Ełku ( Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Ełku, II piętro godz. 10.00-11.00),
- dyżur wspierający prokuratora w Urzędzie Gminy w Ełku ( godz. 10.00-12.00),
- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (godz. 8-10 i 14-15),
- dyżur wspierający przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ełk (pokój nr 21A, II piętro, godz. 8-10),
- dyżur wspierający dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Ełku (pokój nr 21, II piętro godz. 10-11),
- dyżur wspierający asystenta rodziny (pokój nr 7, parter, godz. 12-13),
- dyżur wspierający zastępcy Kierownika GOPS Ełk (pokój nr 24, II piętro , godz. 12-14)

04.12.2017

- dyżur wspierający asystenta rodziny w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 8.00-10.00),
- dyżur wspierający Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ełk w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 10.00-14.00),

05.12.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00),

06.12.2017

- dyżur wspierający asystenta rodziny w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 8.00-10.00),
- dyżur wspierający psychologa w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 07, parter, godz. 12.00-13.30),

07.12.2017

- dyżur wspierający pracowników socjalnych w Urzędzie Gminy w Ełku (pokój nr 21, II piętro, godz. 8.00-10.00),

08.12.2017- podsumowanie kampanii

- spotkanie informacyjne dla członków ZI i GR (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Ełku godz. 10-12)
- Seminarium dla mieszkańców Gminy Ełk- prelekcja socjoterapeuty -Biblioteka Gminna w Nowej Wsi Ełckiej, godz. 16.30-17.30
- dyżur wspierający socjoterapeuty w Bibliotece Gminnej w Nowej Wsi Ełckiej, (godz. 17.30-18.30).

 

<iframe src="https://radio5.com.pl/radio-5-widget/" style="overflow: auto;" frameborder="0" width="300" height="380"></iframe>

https://radio5.com.pl/widget-na-stronie-internetowej/

 

Ogłoszenia..

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI" W GMINIE EŁK BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!! DODATKI MIESZKANIOWE
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl