ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!

                                                                   POMÓŻ BEZDOMNYM !!!

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy Ełk o zgłaszanie miejsc gdzie na terenie naszej gminy przebywają osoby bezdomne.
Poprzednie lata pokazały, że Państwa telefony ratowały życie osób potrzebujących.

Wielu osobom bezdomnym trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać zimą z oferowanej pomocy, w tym z noclegowni, czy schronisk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
tel. 87 61945 51

/e-mail: gops-elk@elknet.pl/
strona internetowa www.gops.elk.pl zakładka KONTAKT.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku 87 621 82 00
lub tel. DLA GŁUCHONIEMYCH przy pomocy SMS 692 930 042


Wymienione wyżej instytucje współpracują ze sobą i podejmują wspólne interwencje.

Można także powiadomić Straż Miejską w Ełku 87 610 92 51.

Istnieje również ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, którego wybranie nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego, można go wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.uw.olsztyn.pl dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną jako osobę niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Będziemy wspólnie dążyć do najbardziej efektywnej pomocy oraz wsparcia osobom bezdomnym.

Ogłoszenia..

BEZDOMNI - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!! DODATKI MIESZKANIOWE GALOPADA ZDROWIA - AKTYWNIE I ZDROWO
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl