ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Kontakt

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Dane GOPS Ełk teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               DNI I GODZINY PRACY:
ul. T.Kościuszki 28A                                                  poniedziałek     od 7.15 do 15.15
19-300 Ełk                                                                  wtorek                od 8.00 do 18.00
tel.: 87 619 45 51                                                       środa                 od 7.15 do 15.15
fax: 87 619 45 52                                                       czwartek            od 7.15 do 15.15
e-mail: gops-elk@elknet.pl                                     piątek                 od 7.15 do 15.15

PRACOWNICY SOCJALNI - tel.: 87 619 45 76 Rejon VI
                                                          87 619 45 77 Rejon III
                                                          87 619 45 78 Rejon V
                                                          87 619 45 79 Rejon I
                                                          87 619 45 80 Rejon IV
                                                          87 619 45 81 Rejon II

ASYSTENT RODZINY - tel.: 87 619 45 82

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


tel.: 87 619 45 83 lub 84 - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+)
tel.: 87 619 45 85   - fundusz alimentacyjny


NIP: 848-16-43-855
Regon: 790277132

Kontakt..

Dane GOPS Ełk teleadresowe Rejon I - Barbara Micewicz Rejon II - Ewelina Paszczyk
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl