ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Klub Integracji Społecznej

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Kampania ,,BIAŁEJ WSTAŻKI " w Gminie Ełk !!! STOP - przemocy wobec kobiet

                                                 Kampania „Białej Wstążki” w Gminie Ełk
                                                          STOP - przemocy wobec kobiet

                                                                  ,,OTWARTE DRZWI"

                                                           HARMONOGRAM DYŻURÓW

 

 

                     Informacja z przeprowadzonego konkursu plastycznego pod hasłem
                    „Stop przemocy wobec kobiet” w ramach Kampanii Biała Wstążka 2014

Klub Integracji Społecznej..

Kampania ,,BIAŁEJ WSTAŻKI " w Gminie Ełk !!! STOP - przemocy wobec kobiet POWITANIE LATA 2014 Z GMINA EŁK SOBÓTKA 6
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl