ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Do pobrania

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

DOBRY START 300 ZŁ DLA UCZNIA

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start" można składać od 1 sierpnia 2018 r.

Poniżej dokumenty do pobrania:Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Do pobrania..

DOBRY START 300 ZŁ DLA UCZNIA śWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500 PLUS Pomoc społeczna
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl