ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Eku

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

DODATEK MIESZKANIOWY I DODATEK ENERGETYCZNY

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?     Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym na celu dofinansowanie do poniesionych wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE 2017/2018

                                   „ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2017/2018”     

POMOSTY DO KARIERY

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku został zaproszony do realizacji projektu „Pomosty do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        Organizatorem przedsięwzięcia jest

Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl